Energy Symbol ColorEnergy Symbol White
Güneş Enerjisi

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kalyon Enerji İnsan Kaynakları Politikası; sahip olunan etik değerler, vizyon, misyon ve yetkinlikler kapsamında; gelişim, teknoloji, kalite, çevre ve sosyal sorumluluk bilincini ön plana alan İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını ilke edinmektedir.

İnsan Kaynakları Politikasının Temel Unsurları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Liyakat odaklı,
 • Katılımcı,
 • Konusunda yetenekli İnsan kaynağına ve kariyer gelişimine destek veren,
 • Yenilikçi, şirket vizyon ve misyonuna uyumlu liderler yetiştiren,
 • Kültürel değerleri önceliğinde tutan kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Bu bağlamda Kalyon Enerji;

 • İnsan Hakları, Eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde; İşe alım, Oryantasyon ve Entegrasyon, Ücret Yönetimi, Performans yönetimi, Terfi, Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Yönetimi başta olmak üzere; tüm İnsan Kaynakları yönetimi sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, medeni durum, hamilelik durumu gibi insani temel özelliklerinden dolayı ayrım gözetmeksizin kurumsal fırsat eşitliğini uygulamayı,
 • İnsan onuruna yakışır; sağlıklı ve gelişimi destekleyen bir iş ortamının oluşturulması amaçlanarak; çalışanlar arasında gerek yazılı gerekse sözlü tüm iletişim sürecinde, eşitlik ve kapsayıcılık çerçevesinde bir iletişim dili yaklaşımı benimsemeyi,
 • Kalyon Enerji, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek başta yasalar olmak üzere; mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, 18 yaşın altındaki kişilerin ya da çocuk işçilerin çalıştırılmasına izin vermez ve onların eğitim hayatına devam etmeleri yönünde projeler geliştirir ve onlar için geliştirilen projeleri desteklemeyi,
 • Engelli kişilerin toplum ve çalışma hayatına kazandırılmaları için istihdam sağlamayı ve tüm çalışanlar için yasal düzenlemelerin ortaya koyduğu çalışma sürelerinin aşılmamasına dikkat etmeyi,
 • Kadın çalışanlar, karar alıcı yönetim pozisyonlarda görev alması için teşvik edilerek; Hamilelik sürecinden dolayı kariyerlerinde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi ve hamilelik süreci sonrasında kariyerlerine devam edebilmeleri için gerekli desteği sağlamayı,
 • Piyasa standartları ve koşulları dikkate alınarak; adalet ve eşit işe eşit ücret ilkeleri temelinde; kademe yapısına ve yetkinliklere göre ücret yönetimi uygulanarak; çalışanların tüm hakları koruma altına almayı,
 • Çalışanın bilgi düzeyi, deneyimi, yetkinliği ve almış olduğu rol ve sorumluluğun gereklilikleri, adalet, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde bir performans sistemi uygulamayı,
 • Performans sistemi sonuçları ile etkin ve verimli bir şekilde çalışanın gelişim sürecine katkı sağlamayı ve terfi kararlarının şeffaf performans sistemi sonuçlarına dayanarak almayı,
 • Eğitim programları, çalışanların kişisel, teknik ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına göre belirlemeyi ve yönetmeyi,
 • Öğrencilere yönelik staj programları oluşturmayı; mezun olduktan sonra karşılaşacakları profesyonel iş hayatına hazırlanmaları ve bu doğrultuda deneyim kazanmaları için desteklemeyi,
 • İş sözleşmelerimiz güvenli ve etik faaliyette bulunmamıza ve yürürlükteki yasalara uymamıza olanak sağlarken; her türlü rüşvet veya yolsuzlukla mücadele sistemi oluşturmayı,
 • İş yeri içinde veya dışında temel hak ve hürriyetleri hedef alan tutum ve davranışlar ile her türlü şiddet olaylarına karşı ilgili yaptırımları uygulanmayı,
 • Çalışan memnuniyetini ön planda tutmayı, bu kapsamda motivasyon ve kuruma olan bağlılığın güçlendirilmesi için gerekli teşvikleri oluşturmayı,
 • Çalışanların özel hayatı ile iş hayatı arasındaki dengeyi ön planda tutmayı,

taahhüt eder, İnsan Kaynakları Politikamız olarak ilan ederiz.

BAŞVURU

Yeni görevinize Kalyon Enerji'de adım atın!

Kalyon Enerji, temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle; güneş ve rüzgar enerjisine yoğunlaşarak sürdürülebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. 

Kalyon Enerji, Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuyla enerji yatırımlarına yönelmesi sonucu kurulmuştur. 

Bu doğrultuda temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şekilde ulaşılabilir kılmak için var gücüyle çalışan Kalyon Enerji, enerji sektöründeki yatırımlarını Güneş Enerjisi (GES) ve Rüzgar Enerjisi (RES) üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Kariyer

Çalışanlarımızın her alanda kendilerini güvende, motive ve desteklenmiş hissettikleri bir ortamın oluşturulmasını hedefliyoruz. Çalışanlarımızın yenilikçi düşüncelerinin üst düzey yönetim tarafından desteklendiği, saygıya ve bağlılığa değer veren bir kurum kültürü oluşturmak amaçlarımızın başında gelmektedir. 

Sizi, kurumsal ve uluslararası bir organizasyonda ve yenilenebilir enerji sektöründe kariyer yolculuğuna katılmaya davet ediyoruz.

Kalyon Enerji’de Staj

Kalyon Enerji’de staj, öğrenme ve deneyimleme sürecidir. Stajyerlerimiz, Kalyon Enerji’de Kurumsal iş yaşamını deneyimlerken, aynı zamanda geleceğin liderleri olma konusunda potansiyellerini ortaya koyma fırsatı yakalamaktadır.

Birlikte deneyim kazanma fırsatı yakaladığımız her bir stajyerimizin kurumsal kültürümüze yapacağı değerli katkıları için öğrenme sürecine oldukça özen gösteriyor; yetenek ve değer kazanmaya odaklanıyoruz.STAJ

Kalyon Enerji’de staj yaparak öğrendiklerinizi pratiğe dönüştürün. Staj sürecinde deneyimli kadrolar ile birbirinden heyecan verici görevler sizi bekliyor!

Gereksinimler

 • Yenilenebilir enerji alanına ilgili ve bu alandaki yenilikleri takip eden ve öğrenmeye açık,
 • İleri derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • İyi derecede MS Office program kullanma becerisine sahip,
 • Sosyal, analitik düşünebilen, enerjik ve dışa dönük,
 • Takım oyuncusu,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş,
 • Sunum becerilerine sahip,


Kalyon Enerji’nin teklifleri

 • Heyecan verici projelere katılım,
 • İlgili departmanların deneyimli ve donanımlı kadrolarının değerli desteği,
 • Araştırma, öğrenme ve öğrendiklerimizi uygulama ortamı,
 • Stajyer Maaşı.


Başvuru

Başvurunuzu staj döneminden en az üç ay önce göndermenizi öneririz. Yüksek talep nedeniyle başvurular ancak başvuru alındıktan sonra değerlendirilecektir.

Başarılı bir başvuru için, staj yapmak istediğiniz dönemi, ön yazınızı, özgeçmişinizi ve varsa sertifikalarınızı mail adresimize iletmenizi rica ederiz.

YENİ MEZUN PROGRAMI

Enerjiniz, Yenilebilir Enerji’de!
Geleceğiniz, geleceği olan sektörde!

İlk iş deneyiminize başarılı bir adım atın ve vizyonumuzu hayata geçirmemizde bize destek olun. Gelecek ve yaşam için yenilebilir enerji.

Gelecek hedefleri için kendini adamış mezunlara birbirinden farklı iş alanlarında uzun vadeli imkanlar sunuyoruz!

Eğitiminizi başarıyla tamamladıysanız ve öğrendiğiniz teorik bilgileri uygulamak istiyorsanız; kariyerine yeni başlayanlara birbirinden farklı alanlarda iş fırsatı sunuyoruz. En başından itibaren size sorumlu görevler vereceğiz. Hem iş başında eğitim hem de ek olarak uzmanlık için eğitim kursları ile sizi destekleyeceğiz.

KARİYER YÖNETİMİ

Geleceğimizin başarılarımıza; başarılarımızın da insan kaynağına ve çalışan motivasyonuna bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla en uygun bilgi birikimine sahip insan kaynağını şirkete kazandırmayı hedefliyoruz.

İşe alım süreçlerimizde; bilgi ve yetkinliklerin temel alındığı; dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, medeni durum, hamilelik durumu gibi insani temel özelliklerinden dolayı ayrım gözetmeksizin kurumsal fırsat eşitliğini uygulayarak tüm adayları şeffaf bir şekilde değerlendiriyoruz.

Çalışanın bilgi düzeyi, deneyimi, yetkinliği ve almış olduğu rol ve sorumluluğun gereklilikleri; adalet, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde ele alınarak bir performans sistemi uygulanır. Ortaya çıkan performans sonuçlarının, çalışanın gelişim sürecine katkı sağlaması ve bu sonuçların kariyer yolculuğunu şekillendirmesi sağlanır.

Yetenek Takımımıza Katılın!

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Telefon Numaranız
Başvurulan Pozisyon
Dosya Seçiniz
Aydınlatma Metni
İşbu form aracılığıyla tarafınıza ilettiğim kişisel bilgilerimin, Kalyon Enerji tarafından her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına muvafakat ediyor ve izin veriyorum.
Gönder
Teşekkürler. Başvurunuz başarıyla alınmıştır.
Bir hata oluştu. Lütfen yukarıdaki alaları eksiksiz doldurduğunuza emin olunuz.

KARİYER

Sizi, kurumsal ve uluslararası bir organizasyonda ve yenilenebilir enerji sektöründe kariyer yolculuğuna katılmaya davet ediyoruz.
Bize Ulaşın
İletişim bilgilerimizi görüntüleyebilir
veya form doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
© 2023 Kalyon Enerji. Her Hakkı Saklıdır. Website by Mocha
İletişim Hattı
0216 000 00 00