Energy Symbol ColorEnergy Symbol White
Portföyümüz

GÜNEŞ SANTRALLERİ

Ticari işletmede olan toplam 1.350 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücümüz bulunmaktadır. Yapımı devam eden ve Eylül 2023, Aralık 2023 ve Haziran 2023 tarihlerinde işletmeye alınacak olan 390 MWp gücündeki Güneş Enerji Santrallerimiz ile birlikte toplam kurulu gücümüz 1.740 MWp ‘dir.

Kalyon Karapınar GES

Kalyon Karapınar GES
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES, yaklaşık 20 milyon m²’lik – başka bir deyişle 2600 futbol sahası büyüklüğüne eşit- bir alanda, yaklaşık 3,5 milyon panel kullanılarak kuruldu ve ekolojik değerini yitiren, çölleşmiş bir arazi ekonomiye yeniden kazandırıldı. Kurulumuna Ağustos 2020 tarihinde başlamış olan santral Mart 2023’te tamamlanarak tam kapasite üretime başlamıştır. Projenin en önemli yapı taşlarından biri olan fotovoltaik paneller Ankara’daki Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında %80 yerliliğe sahip olarak üretildi ve Karapınar YEKA-1 GES projesinde bu fotovoltaik panellerden kullanıldı. Ayrıca projede elektrik üretim verimini arttırmak için doğu/batı eksenli güneş takip (tek eksenli tracker) sistemi ile kuruldu. Böylece sabit açılı panel yerleşim sisteme göre %15 daha verimli elektrik üretimi elde edildi.

Proje, 1.350 MWp kurulu gücüyle yılda 3 milyar kilovatsaat’e yakın elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlamakta. Ayrıca ülkemizin güneş enerji santrali kurulu gücü proje ile birlikte yüzde 15 oranında büyürken, çevre için hayati bir fayda sağlayarak, yıllık yaklaşık 1.7 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor.

Dünyanın en büyük beş güneş enerji santralinden biri olan Kalyon Karapınar YEKA-1 Güneş Enerjisi Santrali, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında önemli rol üstlenirken, bu eşsiz toprakların ve insanımızın gücüyle ilerlemeye devam ediyoruz.

Yerli ve millî enerji üretimiyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor, daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz.


Bor GES

Bor GES
Bor-3 GES, YEKA GES-4 kapsamında 30.03.2022 tarihinde yapılan yarışma ile Kalyon Enerji protföyüne girmiştir. Bor OSB yakınlarında bulunan Emen Köyü civarında kurulacak olan Bor-3 GES 100 MWe / 130 MWp gücündedir. Türkiye’ nin ve Kalyon Enerji’nin yenilenebilir enerjideki gücüne güç katacak önemli projelerden sadece bir tanesidir.

Montaj kurulum çalışmaları Mart ayı içerisinde başlayan projenin 2023 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Kurulum aşamasında 400 kişi ve işletme aşamasında yaklaşık 30 kişi ile yöre halkına ciddi anlamda istihdam olanağı sunmaktadır.

Yaklaşık 2 milyon metrekare alana kurulumu tamamlanacak olup, toplamda 325.080 adet çift taraflı elektrik üretebilen (bifacial) ve Kalyon PV fabrikasında üretilen yerli güneş panelleri kullanılacaktır. Yıllık 275 bin MWh elektrik enerjisi üretimi hedeflenen proje ile yaklaşık 75 bin haneli (yaklaşık 300 bin kişinin) bir ilçenin günlük elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilecektir..

Bor Güneş Enerji Santralimiz çevresel ayak izini azaltarak yıllık yaklaşık 180 bin ton karbon emisyonunun önüne geçiyor.


Projenin Referans Dökümanlarına üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz


“Detaylı İngilizce dokümanlara web sitemizin İngilizce sekmesinden ulaşabilirsiniz.”

Viranşehir GES

Viranşehir GES
28.06.2022 tarihinde gerçekleşen YEKA-4 Viranşehir-Erzin yarışmaları sonucunda her biri 50 MWe kapasiteli Viranşehir-5 GES, Viranşehir-7 GES ve Viranşehir-8 GES projelerinin Kalyon Enerji tarafından hayata geçilmesine karar verilmiştir.

Üç santralin toplam kurulu gücü 195 MWp olacak olup, 2.7 milyon metrekare alan 488 bin fotovoltaik modül yerleştirilecek. 2024 yılı içerisinde tam kapasite devreye alınacak santrallerimiz yıllık 390 bin MWh’tan fazla elektrik enerji üretimi gerçekleştirecek olan projede yaklaşık 110 bin hanenin (yaklaşık 440 bin kişinin) günlük elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilecektir.
Bu sayede yaklaşık 255 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Projemiz özellikle bölgenin tarımsal enerji ihtiyacının temiz, ucuz ve yerli kaynaklarla karşılanmasını sağlayacak. Aynı zamanda bölgenin ekonomisine ve yerel istihdama da katkı sağlayacak.


Projenin Referans Dökümanlarına üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz


“Detaylı İngilizce dokümanlara web sitemizin İngilizce sekmesinden ulaşabilirsiniz.”

Gaziantep GES

Gaziantep GES
Şirketimiz, tarihinde önemli bir yeri olan güzide şehrimiz Gaziantep’de, 65 MWp kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santrali yatırımını 2023 yılı sonu itibariyle tamamlamayı planlamaktadır. YEKA-3 GES yarışmaları kapsamında Gaziantep-1 (20MWe), Gaziantep-2(20 MWe) ve Gaziantep-3(10MWe) kapasitelerinin kullanım hakkı Kalyon Enerji tarafından kazanılmış olup, üç santral için arazi belirlenmiş ve YEKA ilanı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Projemizde 165 binden fazla, yüksek yerlilik oranına sahip FV modül kullanılacak. Tek eksenli güneş takip sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek projemizde yıllık 130 bin MWh elektrik enerjisi üreterek yaklaşık 40 bin hanenin (yaklaşık 160 bin kişinin) günlük elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilecek ve yaklaşık 100 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecektir.


Projenin Referans Dökümanlarına üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz


“Detaylı İngilizce dokümanlara web sitemizin İngilizce sekmesinden ulaşabilirsiniz.”

RÜZGAR SANTRALLERİ

Rüzgâr enerjisi santralleri yatırımlarımızla bugün itibari ile toplam 1.220 MWe kurulu güce ulaşmış durumdayız.

YEKA RES

YEKA RES
ETKB tarafından yapılan "Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma" YEKA RES konsorsiyumu tarafından rekor düşük bir fiyatla kazanılmıştır.

Kalyon Enerji’nin %40 ortaklığı bulunan bu proje de portföyümüzün bir parçasıdır.

Söz konusu ihale yerli üretim rüzgâr türbini kullanarak kurulacak toplam 1000 MW gücünde 6 farklı RES’ten oluşmaktadır.

YEKA RES, yerli üretim rüzgâr türbini kullanılarak kurulacak toplam 1000 MW gücünde 6 farklı RES’ten oluşuyor. RES’lerin önlisansları alınmıştır ve geliştirme süreçleri devam etmektedir.

Sergen RES 
145 MW
Balkaya RES
260 MW
Edirne RES
295 MW
Yellice RES
160 MW
Gürün RES
90 MW
Eskişehir RES
50 MW

PROJELERİN ÖNEMİ

 • Toplam kurulu güç 1000 MW
 • Yıllık yaklaşık 3.5 milyar kWh elektrik üretimi
 • 1,2 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması
 • Yıllık ~3,2 milyon ton CO2 salınım azaltımı
 • Asgari %65 yerli rüzgar türbini üretimi
 • Yılda tek vardiyada asgari 150 adet veya yılda 400 MW rüzgar türbini üretimi
 • Rüzgar teknolojilerinde 50 yerli mühendis istihdamı ile 10 yıl AR-GE çalışması
 • Türbin üretiminde 400 kişilik ek istihdam
 • Rüzgar türbini ve yerli aksam ihracatına katkı
 • İnşaat ve işletme aşamasında ortalama 500 kişilik ek istihdam
 • Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı

2025 yılında inşaat faaliyetlerine başlanması, 2029 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Bilecik RES

Bilecik RES
Bilecik ve Eskişehir illeri, Söğüt ve Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 70 MWe lisans gücüne sahip R3-Bilecik-6 RES projesi ile yıllık 280 bin MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilerek yaklaşık 75 bin hanenin (yaklaşık 300 bin kişi) elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Üretilen temiz enerji ile yıllık 180 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecektir.

R3-Bilecik-6 RES projesinin inşaat faaliyetlerine 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren başlanıp, 2024 4. Çeyreği içerisinde tam kapasite devreye alınması planlanmaktadır. 

Ankara RES

Ankara RES
Ankara ili, Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 50 MWe lisans gücüne sahip R3-Ankara-2-1 RES projesi ile yıllık 200.000 bin MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilerek yaklaşık 50 bin hanenin (yaklaşık 200 bin kişi) elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabilecektir. Üretilen temiz enerji ile yıllık 130 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecektir.

R3-Ankara-2-1 RES projesinin inşaat faaliyetlerine 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren başlanıp, 2024 4. Çeyreği içerisinde tam kapasite devreye alınması planlanmaktadır.

Elazığ RES

Elazığ RES
Elazığ ili, Maden ilçesi sınırları içerisinde bulunan 40 MWe lisans gücüne sahip R3-Elazığ-1 RES projesi ile yıllık 160 bin MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilerek yaklaşık 45 bin hanenin (yaklaşık 180 bin kişi) elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Üretilen temiz enerji ile yıllık 100 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecektir. 

R3-Elazığ-1 RES projesinin inşaat faaliyetlerine 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren başlanıp, 2024 4. Çeyreği içerisinde tam kapasite devreye alınması planlanmaktadır.

Trabzon RES

Trabzon RES
Trabzon ve Bayburt ili, Çaykara ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 20 MWe lisans gücüne sahip R3-Trabzon-1 RES projesi ile yıllık 80 bin MWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilerek yaklaşık 23 bin hanenin (yaklaşık 92 bin kişi) elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Üretilen temiz enerji ile yıllık 50 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecektir.

R3-Trabzon-1 RES projesinin inşaat faaliyetlerine 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren başlanıp, 2024 4. Çeyreği içerisinde tam kapasite devreye alınması planlanmaktadır.

Bayburt RES

Bayburt RES
Bayburt ili, Merkez ve Aydıntepe ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 40 MWe kurulu güce sahip R3-Bayburt-5 RES projesi ile yıllık 160 bin MW elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilerek yaklaşık 45 bin hanenin (yaklaşık 180 bin kişi) elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. Üretilen temiz enerji ile yıllık 100 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecektir.

R3-Bayburt-5 RES projesinin inşaat faaliyetlerine 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren başlanıp, 2024 3. Çeyreği içerisinde tam kapasite devreye alınması planlanmaktadır.

PORTFÖY

Güncel Yenilenebilir Enerji kurulu gücümüz 2.000 MW’tır. 2030 yılı sonu hedefimiz, 5.000 MW kurulu güce ulaşmaktır.”
Bize Ulaşın
İletişim bilgilerimizi görüntüleyebilir
veya form doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
© 2023 Kalyon Enerji. Her Hakkı Saklıdır. Website by Mocha
İletişim Hattı
0216 000 00 00